Quạt cây hay còn gọi là quạt đứng là một thiết bị được hoạt động bằng dòng điện, các dòng điện tạo động lực để thúc đẩy bộ phận cánh quạt quay tạo ra dòng khí. Đây chính là kết quả cuối cùng mà người ta mong chờ ở một chiếc quạt điện, có thể làm mát, thông gió , thoát khí,…

Showing 1–12 of 18 results

Show sidebar