Rơ le thời gian là một thiết bị tự động thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các thiết bị điện sẽ tự động được tắt/mở với thời gian bạn định trước.  Bạn chỉ cần cài đặt 1 lần cho các thiết bị, và timer sẽ làm việc đóng mở đúng thời gian bạn cài đặt và bộ nhớ của nó sẽ không mất đi cho dù bị mất điện.

 

Showing all 3 results

Show sidebar