Rơ le KACON dòng KMSR-S 1 Pha – Kacon

Thông tin cơ bản

• 1 Phase
• Operation check lamp
• Protection cover for safety

Description

Description

Phân loại Thông số Kỹ thuật

❶ Điện áp kiểm soát D : 4 ~ 32VDC A : 90 ~ 265VAC
❷ Loại đầu ra S : Pha đơn D : DC
❸ Dòng tải 005 : 5A * 010 : 10A 020 : 20A 025 : 25A 030 : 30A 040 : 40A
050 : 50A 060 : 60A 100 : 100A
❹ Điện tải AC 2 : 90 ~ 240VAC 4 : 90 ~ 480VAC
DC 5 : 50VDC
* Loại đầu ra DC

Thông số kỹ thuật

Điện trở cách điện 100MΩ/ 500VDC(between Terminal and Case)
Độ bền điện môi 2500VAC(50/60Hz 1 minute)
Tần số rung 10 ~ 55Hz, amplitude : 1.5mm,x,y,z each axis 2 hours
Tần số sóc 1000 m/s2,x,y,z each axis 3times
Nhiệt độ bảo quản -30°C ~ 90°C (with no icing or condensing)
Nhiệt độ môi trường -25°C ~ 70°C (with no icing or condensing)
Độ ẩm môi trường 45 ~ 85% RH (no condensing)
Trọng lượng Approx 100g
Đầu vào DC Số hiệu chi tiết DS0102 DS0202 DS0252 DS0302 DS0402 DS0502 DS0602 DS1002
Đầu ra AC Input Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
(90 ~ 240VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào 9 ~ 35mA
Output Tải điện định mức 90 ~ 240VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại điện áp 600V 800V
Voltage(Minimum)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 170A 250A 315A 580A
Chống sốc điện
Dòng đầu ra rò rỉ 10mA 15mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.5V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào DC Số hiệu chi tiết DS0104 DS0204 DS0254 DS0304 DS0404 DS0504 DS0604 DS1004
Đầu ra AC  Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
(90 ~ 480VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào 3 ~ 35mA
Đầu ra Tải điện định mức 90 ~ 480VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 800V 1200V
Điện áp (Nhỏ nhất)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn 170A 250A 350A 370A 580A
Chống sốc điện
Dòng đầu ra rò rỉ 20mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.3V 1.6V 1.8V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào DC Số hiệu chi tiết DD0055 DD0105 DD0205 DD0051 DD0101 DD0201 DD0054 DD0104 DD0204
Đầu ra DC DD0305 DD0405 DD0505 DD0301 DD0401 DD0501 DD0304 DD0404 DD0504
(90 ~ 480VAC) Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
Ratings Điện áp tiếp nhận  Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu ra 5 ~ 20mA
Đầu ra Dòng tải định mức 10 ~ 50VDC 10 ~ 100VDC 10 ~ 400VDC
Ratings Dòng tải định mức 5A 10A 20A 5A 10A 20A 5A 10A 20A
30A 40A 50A 30A 40A 50A 30A 40A 50A
Điện áp sụt 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào AC Số hiệu chi tiết AS0102 AS0202 AS0252 AS0302 AS0402 AS0502 AS0602 AS1002
Đầu ra AC Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
(90 ~ 240VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận  Min. 72VAC
Điện áp sụt  Max. 60VAC
Dòng điện đầu vào Max. 15mA
Đầu ra Dòng tải định mức 90 ~ 240VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 600V 800V
Điện áp (Tối thiểu)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 170A 250A 315A 580A
Chống sốc điện
Điện áp đầu ra rò rỉ 10mA 15mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.5V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào AC  Số hiệu chi tiết AS0104 AS0204 AS0254 AS0304 AS0404 AS0504 AS0604 AS1004
Đầu ra AC Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
(90 ~ 240VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận Min. 72VAC
Điện áp sụt  Max. 60VAC
Dòng điện đầu vào Max. 15mA
Đầu ra Dòng tải định mức 90 ~ 480VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 800V 1200V
Điện áp (Tối thiểu)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 170A 250A 350A 370A 580A
Chống sốc điện
Điện áp đầu ra rò rỉ 20mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.3V 1.6V 1.8V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms

Hệ thống sản phẩm

KMSR-□S Series
DC Input AC Output (90 ~ 240VAC)

KMSR-DS0102
Số hiệu chi tiết KMSR-DS0102 KMSR-DS0202 KMSR-DS0252 KMSR-DS0302 KMSR-DS0402 KMSR-DS0502 KMSR-DS0602 KMSR-DS1002
Định mức đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
Điện áp tiếp nhận Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào 9 ~ 35mA
Đầu ra định mức Điện tải định mức 90 ~ 240VAC
Chặn lặp đi lặp lại

Điện áp (Tối thiểu)

600V 800V
Dòng tải định mức  10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện

170A 250A 315A 580A
Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA 15mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
DC Input AC Output (90 ~ 480VAC)

KMSR-DS0104
Số hiệu chi tiết  KMSR-DS0104 KMSR-DS0204 KMSR-DS0254 KMSR-DS0304 KMSR-DS0404 KMSR-DS0504 KMSR-DS0604 KMSR-DS1004
Định mức đầu vào Điện áp điều khiển định mức 4 ~ 32VDC
Điệp áp tiếp nhận 3VDC 이상
Điện áp sụt 1.5VDC 이하
Dòng điện đầu vào 25mA
Định mức đầu ra Điện tải định mức 90 ~ 480VAC
Chặn lặp đi lặp lại

Điện áp (Tối thiểu)

800V 1200V
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện 

170A 250A 350A 580A
Chặn lặp đi lặp lại

Điện áp 

Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
AC Input AC Output (90 ~ 240VAC)

KMSR-AS0102
Số hiệu chi tiết  KMSR-AS0102 KMSR-AS0202 KMSR-AS0252 KMSR-AS0302 KMSR-AS0402 KMSR-AS0502 KMSR-AS0602 KMSR-AS1002
Điện áp đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
Điện áp tiếp nhận 72VAC 이상
Điện áp sụt 60VAC 이하
Dòng điện đầu vào 15mA
Điện áp đầu ra Điện tải định mức 90 ~ 240VAC
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) 600V 800V
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện

125A 260A 315A 580A
Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
AC Input AC Output (90 ~ 480VAC)

KMSR-AS0104
Số hiệu chi tiết KMSR-AS0104 KMSR-AS0204 KMSR-AS0254 KMSR-AS0304 KMSR-AS0404 KMSR-AS0504 KMSR-AS0604 KMSR-AS1004
Định mức đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
Điện áp tiếp nhận 72VAC 이상
Điện áp sụt 60VAC 이하
Dòng điện đầu vào 15mA
Định mức đầu vào Điện tải định mức 90 ~ 240VAC
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) 800V 1200V
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện

170A 250A 350A 370A 580A
Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

20mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.3V 1.6V 1.8V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms

 

 

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rơ le KACON dòng KMSR-S 1 Pha – Kacon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shipping & Delivery

Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net

Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.

Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit