Rơ le KACON dòng KMSR-T 3 Pha – Kacon

Thông tin cơ bản

• Three Phase
• Load Voltage 90~240VAC, 90~480VAC
• Operation check lamp

Description

Description

Phân loại Thông số Kỹ thuật

❶ Điện áp điều khiển D : 4 ~ 32VDC A : 90 ~ 265VAC
❷ Loại đầu ra  T : Three phase
❸ Dòng tải 010 : 10A 020 : 20A 025 : 25A 030 : 30A 040 : 40A
050 : 50A 060 : 60A 100 : 100A
❹ Điện tải 2 : 90 ~ 240VAC 4 : 90 ~ 480VAC

Thông số Kỹ thuật

Điện trở cách điện 100MΩ/ 500VDC(between Terminal and Case)
Độ bền điện môi 2500VAC(50/60Hz 1 minute)
Tần số rung 10 ~ 55Hz, amplitude : 1.5mm,x,y,z each axis 2 hours
Tần số sóc 1000 m/s2,x,y,z each axis 3times
Nhiệt độ bảo quản -30°C ~ 90°C (with no icing or condensing)
Nhiệt độ môi trường -25°C ~ 80°C (with no icing or condensing)
Độ ẩm môi trường 45 ~ 85% R.H (no condensing)
Trọng lượng Xấp xỉ. 530g
Đầu vào DC Số hiệu chi tiết DT0102 DT0202 DT0252 DT0302 DT0402 DT0502 DT0602 DT1002
Đầu ra AC Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
(90 ~ 240VAC) Ratings Điện áp cảm biến Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào Max. 25mA
Đầu ra Tải điện định mức 90 ~ 240VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 600V 800V
Điện áp (Nhỏ nhất)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 125A 260A 315A 580A
Chống sốc điện
Dòng đầu ra rò rỉ 10mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.5V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào DC  Số hiệu chi tiết DT0104 DT0204 DT0254 DT0304 DT0404 DT0504 DT0604 DT1004
Đầu ra AC  Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
(90 ~ 480VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận Min. 3VDC
Điện áp sụt  Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào Max. 25mA
Đầu ra Tải điện định mức 90 ~ 480VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 800V 1200V
Điện áp (Nhỏ nhất)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 170A 250A 350A 580A
Chống sốc điện
Dòng đầu ra rò rỉ 20mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.3V 1.6V 1.8V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào AC Số hiệu chi tiết AT0102 AT0202 AT0252 AT0302 AT0402 AT0502 AT0602 AT1002
Đầu ra AC Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
(90 ~ 240VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận  Min. 72VAC
Điện áp sụt Max. 60VAC
Đòng điện đầu ra Max. 15mA
Đầu ra Dòng tải định mức 90 ~ 240VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 600V 800V
Điện áp (Cực tiểu)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 125A 260A 315A 580A
Chống sốc điện
Dòng đầu ra rò rỉ 10mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.5V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào AC Số hiệu chi tiết AT0104 AT0204 AT0254 AT0304 AT0404 AT0504 AT0604 AT1004
Đầu ra AC Đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
(90 ~ 480VAC) Ratings Điện áp tiếp nhận  Min. 72VAC
Điện áp sụt  Max. 60VAC
Dòng điện đầu vào Max. 15mA
Đầu ra Dòng tải định mức 90 ~ 480VAC
Ratings Chặn lặp đi lặp lại 800V 1200V
Điện áp (Tối thiểu)
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kỳ đơn 170A 250A 350A 580A
Chống sốc điện
Điện áp đầu ra rò rỉ 10mA
(Tối đa)
Đầu ra khi sụt áp 1.5V
(Tối đa)
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms

Hệ thống các sản phẩm

Dòng KMSR-□T 
DC Input AC Output (90 ~ 240VAC)

KMSR-DT0102
Số hiệu chi tiết KMSR-DT0102 KMSR-DT0202 KMSR-DT0252 KMSR-DT0302 KMSR-DT0402 KMSR-DT0502 KMSR-DT0602 KMSR-DT1002
Định mức đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 4 ~ 32VDC
Điện áp tiếp nhận Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào

 

Min. 25mA
Đầu ra định mức Điện tải định mức 90 ~ 240VAC
Chặn lặp đi lặp lại

Điện áp (Tối thiểu)

600V 800V
Dòng tải định mức  10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện

125A 260A 315A 580A
Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA 10mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào DC  Đầu ra AC  (90 ~ 480VAC)

KMSR-DT0104
Số hiệu chi tiết  KMSR-DT0104 KMSR-DT0204 KMSR-DT0254 KMSR-DT0304 KMSR-DT0404 KMSR-DT0504 KMSR-DT0604 KMSR-DT1004
Định mức đầu vào Điện áp điều khiển định mức 4 ~ 32VDC
Điệp áp tiếp nhận Min. 3VDC
Điện áp sụt Max. 1.5VDC
Dòng điện đầu vào 25mA
Định mức đầu ra Điện tải định mức 90 ~ 480VAC
Chặn lặp đi lặp lại

Điện áp (Tối thiểu)

800V 1200V
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện 

170A 250A 350A 580A
Chặn lặp đi lặp lại

Điện áp 

Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào AC  Đầu ra AC  (90 ~ 240VAC)

KMSR-AT0102
Số hiệu chi tiết  KMSR-AT0102 KMSR-AT0202 KMSR-AT0252 KMSR-AT0302 KMSR-AT0402 KMSR-AT0502 KMSR-AT0602 KMSR-AT1002
Điện áp đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
Điện áp tiếp nhận Min. 72VAC
Điện áp sụt Max. 60VAC
Dòng điện đầu vào 15mA
Điện áp đầu ra Điện tải định mức 90 ~ 240VAC
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) 600V 800V
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện

125A 260A 315A 580A
Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms
Đầu vào AC Đầu raAC  (90 ~ 480VAC)

KMSR-AT0104
Số hiệu chi tiết KMSR-AT0104 KMSR-AT0204 KMSR-AT0254 KMSR-AT0304 KMSR-AT0404 KMSR-AT0504 KMSR-AT0604 KMSR-AT1004s
Định mức đầu vào Điện áp kiểm soát định mức 90 ~ 265VAC
Điện áp tiếp nhận Min. 72VAC
Điện áp sụt Max. 60VAC
Dòng điện đầu vào 15mA
Định mức đầu vào Điện tải định mức 90 ~ 240VAC
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) 800V 1200V
Dòng tải định mức 10A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 100A
Tần số 47 ~ 63Hz
Chu kì đơn

Chống sốc điện

170A 250A 350A 370A 580A
Điện áp đầu ra rò rỉ

(Tối đa)

10mA
Đầu ra khi sụt áp

(Tối đa)

1.5V
Dòng chuyển mạch cực tiểu 1A
Thời gian tiếp nhận/sụt áp 1/2 cycle Max. 1ms

 

 

 

 

 

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rơ le KACON dòng KMSR-T 3 Pha – Kacon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shipping & Delivery

Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net

Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.

Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit